01/07 – 31/07/2020
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΙΟΝΙΣ – ANDROS JETΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 – 09:00 – 16:00 – 16:45 – 19:15

07:00 – 10:45 – 14:00 – 17:45 – 18:30

ΤΡΙΤΗ

08:15 – 09:00 – 16:30 – 19:45

06:30 – 13:00 – 14:30 – 18:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 – 09:00 – 15:30 – 17:00 – 19:15

06:3013:00 –  14:30 – 15:1517:30 – 18:30

ΠΕΜΠΤΗ

08:15 – 09:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00

06:30 – 13:00 – 14:30 – 17:30 – 19:00 – 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 – 09:00 – 13:00 – 14:00 – 16:45 – 20:30

10:30 – 11:00 – 15:00 – 15:45 – 18:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30 – 10:00 – 12:30 – 13:30 – 17:00 – 18:00

06:30 – 10:10 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – 19:00 – 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

08:30 – 10:00 – 15:00 – 18:30 – 19:15 – 21:00

13:30 – 14:30 – 17:0020:30 – 21:00


01/08 – 14/08/2020
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΙΟΝΙΣ – ANDROS JETΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 – 09:00 – 16:00 – 16:45 – 19:15

07:00 – 10:45 – 14:00 – 17:45 – 18:30

ΤΡΙΤΗ

08:15 – 09:00 – 16:15 – 19:45

06:30 – 13:00 – 14:3018:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 – 09:00 – 15:30 – 17:00 – 19:15

06:3013:00 –  14:30 – 15:1517:30 – 18:30

ΠΕΜΠΤΗ

08:15 – 09:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00

06:30 – 13:00 – 14:30 – 17:30 – 19:00 – 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 – 09:00 – 13:00 – 14:00 – 16:45 20:30

10:30 – 11:00 – 15:00 – 15:45 – 18:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30 – 10:00 – 12:30 – 13:30 – 17:00 – 18:00

06:30 – 10:10 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – 19:00 – 20:00

KΥΡΙΑΚΗ

08:30 – 10:00 – 14:45 – 18:40 19:10 – 21:00

13:00 – 14:30 – 17:0020:30 – 21:00


15/08/2020ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/08

09:00

06:30 – 19:00


16/08 – 06/09/20
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΙΟΝΙΣ – ANDROS JETΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30 – 09:00 – 16:00 – 16:45 – 19:15

07:00 – 10:45 – 14:00 – 17:45 – 18:30

ΤΡΙΤΗ

08:15 – 09:00 – 16:15 – 19:45

06:30 – 13:00 – 14:3018:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 – 09:00 – 15:30 – 17:00 – 19:15

06:30 13:00 –  14:30 – 15:1517:30 – 18:30

ΠΕΜΠΤΗ

08:15 – 09:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00

06:30 – 13:00 – 14:30 – 17:30 – 19:30 – 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 – 09:00 – 13:00 – 14:00 – 16:4520:30

10:30 – 11:00 – 15:00 – 15:45 – 18:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30 – 10:00 – 12:30 – 13:30 – 17:00 – 18:00

06:30 – 10:10 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – 19:00 – 20:00

KΥΡΙΑΚΗ

08:30 – 10:00 – 14:4518:40 19:10 – 21:00

13:00 – 14:30 – 17:0020:30 – 21:00


07/09 – 27/09/2020
ΜΑΡΜΑΡΙ – ΜΑΚΕΔΩΝ – ΙΟΝΙΣ – ANDROS JETΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:15 – 09:00 – 16:30

07:00 – 11:00 – 17:00 – 18:30

ΤΡΙΤΗ

08:15 – 08:3019:00

16:30 – 17:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30 – 18:45

06:30 – 15:1517:00

ΠΕΜΠΤΗ

08:15 – 12:00 – 16:00 – 17:00

06:3014:30 – 18:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30 – 09:00 – 16:45 – 18:00 – 20:15

14:00 – 15:00 – 18:30 – 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:30 – 10:00 – 17:00 – 18:00

06:30 – 14:00 – 15:00 – 19:00 – 19:45

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9

09:00 – 10:00 – 15:00 18:30 19:15 – 20:45

13:30 – 14:30 – 17:0020:30 21:00


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΛΑΥΡΙΟ –  ΚΕΑ

ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9

09:00 – 10:00 – 18:00 – 19:15 – 20:45

14:30 – 16:3020:00 21:00

ΤΡΙΤΗ 22/9

08:3019:00

17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9

09:00 – 10:00 – 18:00 – 19:15

14:30 – 16:3020:00 – 21:00