Τετράπολις 3η περίοδος 2013


ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ 3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!


1. Ιούλιος -  Αύγουστος 2013

2. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

3. Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

4. Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014

5. Mάρτιος - Απρίλιος 2014

6. Μάιος - Ιούνιος 2014

7. Ιούλιος - Αύγουστος 2014

8. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

9. Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

10. Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015

11. Μάρτιος - Απρίλιος 2015

12. Ιούλιος - Άυγουστος - Σεπτεμβριός - Οκτώβριος 2015

13. Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015